Kun. teol. dr. PAULIAUS SAULIAUS BYTAUTO Kauno Šv. Jurgio (pranciškonų) bažnyčios gvardijono gimtadienis

Visuomeninių organizacijų aktyvus narys Paulius Saulius Bytautas, mokslų daktaras, kunigas, Mažesniųjų Brolių Ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonas pasveikintas su gimtadieniu.

2021 m. lapkričio 20 dieną, gražų šeštadienio pusiaudienį Lietuvos šaulių sąjungos, Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos, Karių veteranų asociacijos, savanorių kūrėjų atstovai atvyko pasveikinti Kauno Šv. Jurgio bažnyčios konventą gvardijoną – kun. teol. dr. Paulių Saulių BYTAUTĄ OFM su gimtadieniu.

Sveikinimas prasidėjo iškilmingai. Lietuvos šaulių sąjungos vado įgaliotas Vlado Pūtvio Putvinskio klubo prezidentas, Vyčio kryžiaus ordino kavalierius Stasys Ignatavičius perskaitė Lietuvos šaulių sąjungos vado įsakymą  - apdovanoti Saulių Paulių Bytautą  LŠS pasižymėjimo II laipsnio ženklu „Už nuopelnus šaulių sąjungai“. Stasys ne tik perskaitė įsakymą bet ir garbingai įteikė apdovanojimą.

Karių veteranų asociacijos vardu ir Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos Kauno skyriaus vardu Gintautas Tamulaitis tarė sveikinimo žodį. Džiaugėsi Sauliaus Pauliaus nuveiktais darbais, tapus Karių veteranų asociacijos kapeleonu ir įteikė puokštę gėlių.

Vėliau visi šiltai pasėdėjo prie arbatos puodelio, aptarė gyvenimo aktualijas Lietuvoje bei pasidžiaugė gražia visuomenininkų veikla.

Kauno Šv. Jurgio (pranciškonų) bažnyčios konvento gvardijonas – kun. teol. dr. Paulius Saulius BYTAUTAS OFM . Kunigo Sauliaus Pauliaus sielovadinis gyvenimas ir jo asmeninė pagalba miela ir artima kiekvienam kauniečiui. Gvardijonas yra ne tik Šv. Jurgio (pranciškonų) bažnyčios vadovas, bet ir daugelio visuomeninių organizacijų dažnas svečias, laimina jų veiklas, organizuojamas šventes ir visus žmones.

Saulius Paulius Bytautas yra įsitraukęs ir į sukarintų organizacijų veiklą, kuriose čia mielai laukiamas. Juk kariams ypač reikalingas dvasininko žodis, palaikymas, padrąsinimas, patarimas ir kitos gyvenimo tiesos. S. P. Bytautas yra ir Lietuvos skautų kapeleonas, VŠĮ „Domus Pacis“ direktorius, Kauno kunigų seminarijos nuodėmklausys.

Kunigas apdovanotas VšĮ LDK Atminties rūmai įsteigtu Šv. Jurgio I laipsnio ordinu, LDK istorinės atminties organizacijų teikimu, Kauno m. savivaldybė nusprendė kunigą Paulių Saulių Bytautą apdovanoti Kauno miesto Santakos garbės ženklu. Ypatingi jo nuopelnai vykdant restauracijos ir rekonstrukcijos darbus unikalioje XV a. gotikinės architektūros Kauno šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje ir šalia esančiame Brolių Pranciškonų vienuolyne. Gvardijono pastangų dėka pritraukiamos lėšos iš tarptautinių fondų, geradarių, sparčiai vykdomi darbai unikaliame Kauno kultūros ir architektūros objekte.

Šį rudenį Karių veteranų asociacijos susirinkimo metu Palangos karininkų ramovėje  kunigas Saulius Paulius Bytautas priimtas būti ne tik nariu, bet ir Karių veteranų asociacijos kapelionu. Visi kariai džiaugiasi ir dėkoja šiuo kilniu jo poelgiu. Telaimina jo gerus darbus Viešpatis Dievas.

 

Foto nuotraukos autoriaus ir Jono Ivaškevičiaus

 

Gintautas Tamulaitis

Karių veteranų asociacijos narys