KARIŲ VETERANŲ SUSITIKIMAS KLIMŲ SODYBOJE

Sekančią dieną padėtos gėlės ir uždegtos žvakutės prie LLA žuvusio desantininko vyr. ltn. J. Barzdos – Klevo (prie Iešnalio ežero) ir Lietuvos partizanams žuvusiems ir kentėjusiems už Lietuvos laisvę 1944 – 1953 m. Aplankytas šaltojo karo muziejus, Užgavėnių kaukių muziejus. Įsimenantis plaukiojimas Platelių ežere, klausantis išsamaus gidės pasakojimo apie čia atvykusius ir įsikūrusius grafus Šuazelius iš Prancūzijos. Net karalienė Bona turėjo čia vilą.

                 Vakare svetingi sodybos šeimininkai organizavo edukacinę programą, kurios metu šokom, žemaičių kalba dainavome, mokėmės gaminti kastinį, skanavome žemaitiškų patiekalų.

                 Sekantį rytą aptarėme asociacijos reikalus, padėkojome svetingiems sodybos šeimininkams.

 

Karių asociacijos dim. gr. Zigfridas Jankauskas