KARIŲ VETERANŲ ASOCIACIJOS SEMINARAS PALANGOJE

 2013 m. rugsėjo 20-22 d. savaitgalį, Lietuvos kariai veteranai su žmonomis rinkosi į tradiciniu jau tapusį savo „rudeninį“ susitikimą - seminarą Palangos karininkų ramovėje. Nors Lietuvoje oras buvo lietingas ir apsiniaukęs, tačiau Lietuvos Karių veteranų asociacijos nariams, susirinkusiems Palangoje į seminarą - „Klaipėdos krašto istorijos vingiuose“, švytėjo saulė. Veteranai seminaro kultūrinę programą ir savo klausimų svarstymą derino su Asociacijos narių jubiliatų pagerbimu. Buvo pagerbti jubiliatai (kpt. Vydmantas Augutis, viršila Juozas Papas, kpt. Edmundas Survilas, seržantas Eugenijus Varnas). Kiekvienas jubiliatas buvo perjuostas Lietuvos tautine lino juosta, įteiktos gėlės bei atminimo dovanos.

Šeštadienį prieš iškilmingos šventės atidarymą, karys Gintautas Tamulaitis ir profesorius Aleksandras Vitkus, kariams veteranams pristatė kompaktinę plokštelę, sukurtą Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos Kauno skyriaus, pagal Krašto apsaugos ministerijos paremtą projektą, tema „Lietuvos kariuomenės ir laisvės kovų istorijos chronologija 1915-1940 m.“.

Šventės atidarymo metu prie Palangos karininkų ramovės išsirikiavo veteranai su uniformomis. Iškilmingai buvo įneštos vėliavos, sugiedotas Lietuvos valstybinis himnas. Karių veteranų asociacijos prezidentas dim. plk. ltn. Jonas Kliauza pasveikino visus veteranus. Jis priminė Vinstono Čerčilio žodžius „Rezervistas – dvigubas pilietis“. Neatsitiktinai visos Vakarų valstybės rezervo rengimui negaili lėšų ir laiko. Aktyviausius veteranus Asociacijos prezidentas dim. plk. ltn. Jonas Kliauza apdovanojo Asociacijos pasižymėjimo ženklais.

Popietę visi veteranai su žmonomis išvyko į Klaipėdos jūros uostą. Čia laivu plaukiojo po šio uosto ekvatoriją lydimi Valstybės saugumo departamento dim. plk. Algirdo Grublio, kuris supažindino su Klaipėdos uostu, terminalais, naujais statiniais, numatomų valstybinių projektų vietomis ir kitais objektais. Vėliau visi veteranai patraukė į ekskursiją lydimi žinomo kraštotyrininko Egidijaus Kazlauskio kurios metu susipažinome su istorinėmis vietomis, maršrutu: Klaipėda-Dovilai-Kisinai-Šernai-Klaipėda. Aplankėme vieno iš 1863 metų sukilėlių vado generolo Antano Gelgaudo žūties vietą. Aplankėme jo ir kitų Klaipėdos krašto ryškių asmenybių kapus.

Vakaronės metu savo svečiams - Algirdui Grubliui ir Egidijui Kazlauskiui veteranai padėkojo už turiningai praleistą dieną, įteikė jiems simbolines dovanėles apie Asociacijos veiklą.

 Paskutinę seminaro dieną, karių veteranų asociacijos nariai visuotiniame susirinkime priėmė kreipimąsi į Lietuvos Respublikos Prezidentę, Vyriausiąją ginkluotųjų pajėgų vadą Dalią Grybauskaitę, Seimo pirmininką, Ministrą pirmininką, Krašto apsaugos ministrą ir Seimo opozicijos lyderį Andrių Kubilių primindami, kad veteranai 1991-1993 metais, negaudami po keletą mėnesių atlyginimo vykdė visas jiems pavestas užduotis, negailėdami sveikatos ir net gyvybės. Ir dabar aktyviai dalyvauja politiniame ir ekonominiame gyvenime. Jie kreipėsi su viltimis į išvardintus aukščiausius šalies pareigūnus, kad nuo 2009 m. prarastos pensijos būtų sugrąžintos pirmoje eilėje. Priešingu atveju veteranai nuogąstauja, kad Respublikos vadovybė negrįžtamai praras Nepriklausomybės gynėjų pasitikėjimą.

Susitikimo pabaigoje buvo aptartas 2014 metų Asociacijos veiklos planas:

 1. 2014 m. „vasaros“, susitikimas, kuris turėtų įvykti Ignalinos apskrityje programa ir paskirti atsakingi asmenis už jos parengimą.

 2. 2014 m. Palangos kasmetinio susitikimo - seminaro programa.

 3. Priimti nutarimai dėl Asociacijos veiklos gerinimo.

Seminarui pasibaigus Karių veteranų asociacijos prezidentas dim. plk. ltn. Jonas Kliauza nuoširdžiai dėkojo visiems dalyvavusiems renginyje, ypač už primintas ekskursijų vadovų istorines pamokas. Palinkėjo visiems geros kloties ir iki naujų susitikimų.

 

Karys veteranas Gintautas Tamulaitis

Profesorius Aleksandras Vitkus