Karių veteranų asociacijos prezidento dim. plk. Jono Kliauzos sveikinimas su LR kariuomenės diena

Žmonės tarnaujantys ginkluotose pajėgose - raktas į mūsų laisvę,

į ramų ir giedrą dangų virš mūsų galvų, į taiką ir tvarką mūsų šalyje

 

Gerbiami Lietuvos kariuomenės kariai savanoriai, kariai veteranai, visi Lietuvos piliečiai
 

Nuoširdžiai sveikinu Jus visus ir Jūsų šeimas su Lietuvos
kariuomenės atkūrimo 98-osiomis metinėmis - linkiu ištvermės,
sveikatos, laimės ir gerovės. Taikių dienų, geros kloties, drąsos ir tvirto
pasiryžimo stiprinant pasididžiavimo ir pagarbos vertą mūsų valstybę -
Lietuvą!
Karių veteranų asociacijos prezidentas
dim. plk. Jonas Kliauza
2016 m. lapkričio 23 d.
Vilnius