Karių veteranų asociacijos narių pažintis su Dzūkijos regiono įžymiais žmonėmis ir jų istorinėmis vietomis

Gražų birželio 17 d. rytą kariai veteranai rinkosi į Merkinės vienos iš seniausių Lietuvos miestelių aikštę iš kur buvo numatyta pradėti trijų dienų išvyka automobiliais po Dzūkijos apylinkes. Į minėtą išvyką susiruošė kariai veteranai iš Vilniaus, Varėnos, Tauragės ir Kvėdernos. Kelionės metu buvo numatyta aplankyti Juozo Vitkaus – Kazimieraičio sužeidimo vietą, pabuvoti Leipalingio muziejuje, susipažinti su Emilijos Pliaterytės kovos, žuvimo ir palaidojimo vieta, aplankyti Birutės ir Vytauto Juozo Stacevičių miško muziejų Kapčiamiestyje, pabuvoti Lazdijų muziejuje ir Salomėjos Nėries kambaryje, kur ji gyveno ir mokytojavo. Užsukti Lazdijuose į Laisvės kovų muziejų, pabuvoti prie Esperanto kalbos kūrėjo L. Zamenhofo paminklo Veisėjuose ir susipažinti su kunigo Jono Raitelaičio muziejumi ir bažnyčia Krikštonyse. Taigi numatytas krūvis nemažas.

Nakvynės vietą pasirinkome Druskininkų viešbutį De Lita, į kurį numatėme grįžti penktadienio ir šeštadienio vakarais.

Veteranų išvykai vadovauti sutiko lituanistas, mokytojas ekspertas, rašytojas Benjaminas Kondratas. Jis yra daugelio knygų apie Dzūkiją autorius, ilgametis turistas ir keliautojas, aplankęs beveik visas Lietuvos įžymias vietas.

Pirmiausia nusprendėme aplankyti J. Vitkaus - Kazimieraičio sužeidimo vietą. Tuo tikslu iš Merkinės patraukėme per Ricielius į Liepiškius. Gerokai paklaidžioję, su vietos gyventojų pagalba, pagaliau radome Žaliamiškės miško pakraštyje kryžių ir stogastulpį pastatytą narsaus partizano garbei. Čia kariai veteranai uždegė prie paminklo žvakes ir atidavė pagarbą. Nemaloniai nustebino Druskininkų savivaldybės vadovai, nesugebantys pastatyti nė vienos rodyklės, padedančios rasti didvyrio žūties vietą.

Iš Liepiškių kariai veteranai nuvyko į Leipalingio muziejų, kuriame apžiūrėjo eksponatus ir susipažino su muziejaus istorija. Po to iš Leipalingio vykome į Kapčiamiestį kur apžiūrėjome muziejų ir Emilijai Pliaterytei skirtą ekspoziciją. Muziejaus vedėja išsamiai papasakojo apie muziejų. Labai pozityviai visus nuteikė gražiai sutvarkytos ir atrestauruotos muziejaus patalpos ir skoningai išdėstyti eksponatai. Vėliau senosiose Kapčiamiesčio kapinėse aplankėme Emilijos Pliaterytės kapą ir paminklą Kapčiamiestyje.

Pradėjus žaibuoti ir griaudėti griaustiniui suskubome subėgti į svetingų šeimininkų B. ir V. J. Stacevičių Miško muziejų. Šeimininkai daug papasakojo įdomaus apie Kapčiamiesčio gyventojus, gamtą, paįvairindami pasakojimus legendomis ir padavimais. Gaila, kad lankantis muziejuje užėjo stiprus lietus ir škvalas. Dingus elektrai eksponatus galėjome apžiūrėti tik žvakių pagalba.

Iš Kapčiamiesčio visi žygio dalyviai išvyko į Druskininkus. Buvome labai nustebę pamatę išvartytus medžius ir miestą skendintį tamsoje.

Susitvarkę ir truputį pailsėję susirinkome į konferencijos salę, kur pasidalinome patirtais įspūdžiais ir gražiai pabendravome.

Šeštadienį pailsėję ir papusryčiavę išvykome į Veisėjus. Veisėjuose pabuvojome krašto muziejuje. Aplankėme Esperanto kalbos kūrėjo L. Zomerhofo paminklą.

Vėliau nuvykome į Vainežerį kur mirė E. Pliaterytė. Netoli sodybos kurioje užgeso didvyrės gyvybė pastatytas klūpančios E. Pliaterytės paminklas ( skulptorius Evaldas Pauza).

Paminklas veteranams labai patiko ir sujaudino. Reikia tik pasidžiaugti, kad dar yra skulptorių sugebančių sukurti paminklą, kuris jaudina ir verčia susimąstyti. Tai ne surūdijęs vamzdis Vilniuje ant Neries kranto.

Grįžę į Lazdijus aplankėme Krašto muziejų. Susipažinome su eksponatais. Pabuvojome S. Neries – Bučinskaitės kambaryje.

Lazdijuose aplankėme ir Laisvės kovų muziejų. Muziejaus darbuotoja papasakojo apie kovotojus už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Reikia prisiminti, kad Dzūkijoje veikė daug pasipriešinimo kovotojų, iš kurių didžioji dauguma žuvo kovose su okupantais.

Pagaliau pasiekėme galutinį kelionės tašką - Krikštonis. Krikštonyse aplankėme kunigo Jono Raitelaičio muziejų. Apžiūrėjome buities ir meistrystės įrankius, kuriais naudojosi kunigas J. Raitelaitis projektuodamas ir aktyviai dalyvaudamas bažnyčios statyboje.

Išgirdę daug įdomaus, pasigrožėję nuostabia gamta, nesibaigiančiais miškais, kalneliais ir ežerais sugrįžome atgal į Druskininkus. Visos išvykos metu rašytojas Benjaminas Kondratas vis pasakojo daug įdomaus apie aplankytas vietas, paminklus, žmones.

Sekmadienį po pusryčių, kariai veteranai vėl rinkosi į konferencijos salę, kur rašytojas Benjaminas Kondratas labai įdomiai ir išsamiai supažindino veteranus su S. Nėries gyvenimo vingiais, klystkeliais ir atgaila. Ten pat B. Kondratas papasakojo ir apie Kosto Kubilinsko išdavystę ir liūdną gyvenimo pabaigą.

Vaišindamiesi atsisveikinimo kava, žygio dalyviai džiaugėsi pavykusia išvyka ir nusprendė, toliau sekančiais metais tęsti prieš dešimtmetį pradėtą Karių veteranų asociacijos narių pažintį su gimtuoju kraštu jos istorija ir žymiais žmonėmis.

 

Karių veteranų asociacijos

informacija