Ąžuolai kovojančiai Ukrainai Žalgirio pergalės parke

Iškovota pergalė Žalgirio mūšyje byloja apie brolystę, susitelkimą. Tačiau, praėjus keliems šimtams metų, taikų dangų vėl temdo karo debesys, liejasi nekaltų žmonių kraujas, kenčia vaikai, netekę tėvų ar pagrobti kaip nelaisvėliai. Visi, kas supranta karo žiaurumus, geranoriškai prisideda kovojančios Ukrainos žmonėms. Lietuva viena pirmųjų ištiesė ir tiesia pagalbos ranką. Lietuvoje nuo 2014 metų ir po didžiojo Ukrainos užpuolimo priglaudė keliasdešimt tūkstančių ukrainiečių. Čia prieglobstį rado jaunos šeimos, vaikai.

Prasmingą renginį organizavę Žalgirio pergalės parko vadovas Gintautas Tamulaitis, kartu su partneriais, rėmėjais įprasmino tūkstantmetę lietuvių ir ukrainiečių tautų kovą už laisvę, nepriklausomybę.

Nepaisant rudenio darganos, o ir saulei nušvitus, plazdant vėliavoms, renginio vedėjas atsargos mjr. Gediminas Reutas įvardino renginio svečius. Virš dar žaliuojančių ąžuolų nuaidėjo Lietuvos ir Ukrainos himnai. Visi susirinkusieji sukalbėjo maldą už žuvusiuosius, vardan taikos ir ramybės.

Babtų Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios klebonas, kunigas Žilvinas Zinkevičius, Konstantinopolio patriarcho atstovas Lietuvai maldos žodžiais kvietė išsaugoti tikinčiųjų rusų, lietuvių, ukrainiečių vienybę.

Pirmąjį sveikinimo žodį tarė Kauno rajono vicemeras Paulius Visockas. Tai jie – Kauno rajono žmonės neliko abejingi ištikusiai nelaimei, visomis išgalėmis stengiasi padėti nuo karo bėgančioms šeimoms, teikia socialinę ir humanitarinę pagalbą. Tai jie, pasitelkę Babtų seniūniją, aplinkines apylinkes prisideda prie šios unikalios, istoriją menančios aplinkos gyvasties ir klestėjimo.

Renginį pagerbė Ukrainos garbės konsulas Kaune Vygandas Blandis. Tai jie, kartu su UAB “Imlitex Holdings”, VšĮ “Mums rūpi” kviečia geros valios žmones prisidėti prie neteisingo, neteisėto karo kenčiantiems Ukrainos žmonėms.

Iškiliame renginyje dalyvavo ir kalbėjo Kazachstano garbės konsulas Jonas Jagminas, Seimo nariai Laurynas Kaščiūnas, Kovo 11-osios Akto signataras Leonas Milčius.

 Į tarptautinį renginį atvyko ir Pasaulio lietuvių bendruomenės Kultūros komiteto pirmininkė Jūratė Caspersen. Ji priminė, kad, dalyaujant Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečiui skirtame renginyje 2018 m. pasodinta Vasario 16 Akto signatarams ąžuolų alėja, o koplytstulpiai byloja apie lietuvių vienybę ir solidarumą. Įvardijo, kaip PLB nariai kiekvienoje valstybėje prisideda prie paramos Ukrainai.

Šventėje kilnią misiją padėti nuo karo veiksmų nukentėjusiems Ukrainos žmonėms pristatė Labdaros ir paramos fondo “Susivieniję gerumui” prezidentė ir veiklų iniciatorė Agnė Jociuvienė (fondo veiklų koordinatorė Tatjana Narkevičienė). Tai jų dėka parama pasiekia ne tik karius, bet ir civilius gyventojus, medikus ir gyvūnus.

                 Renginyje nepavargti remti kovojančių ukrainiečių kvietė Kauno ukrainiečių bendrijos vadovas Nikolajus Denisenka.

Pagarbos ir dėkingumo verti Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanoriai. Apie vykdomą neatlygintiną veiklą kalbėjo Antanas Kliunka.

O prie Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos buriasi paramos Ukrainai grupė, nepailstančios Tatjana Narkevičienė ir Dalia Tarailienė Bazilikos patalpose organizuoja šildančių žvakių gaminimą, paramos rinkimą. Įvairią pagalbą ir palaikymą Ukrainai D. Tarailienė teikia dar nuo Krymo okupacijos. Ir į patikros postus pasienio zonoje ji važiuodavo pas karius.

Šventės svečiai prisiminė abiejų tautų ilgametę istoriją ir draugystę, džiaugėsi, jog tautinis identitetas Europoje vis dar yra vertybė.

Ją vainikavo dviejų ąžuoliukų pasodinimas, kurie ateities kartoms primins ukrainiečių drąsą ir ryžtą kovojant dėl savo šalies laisvės.

Tai ir mūsų šalies laisvė, kurią, taip nelengvai iškovota, per okupacijas, Sibiro tremtis apgynė mūsų tautiečiai.

Renginio organizatoriai padėkos žodžius išsakė svečiams, dalyviams, įteikė simbolines atminimo dovanas – Žalgirio pergalės parko leidinius, rėmėjų dovanas.

Rengiantis šiai šventei, daug pastangų įdėjo renginio koordinatorė Julija Iskevičienė, talkininkai – LŠS Vytauto Didžiojo 2 šaulių rinktinė,

Kauno rajono savivaldybė, LŠS Vlado Pūtvio klubas, XXVII knygos mėgėjų draugija, Babtų seniūnija, Kauno m. Naugardiškių bendruomenė ir kiti geros valios žmonės.

Šventę ir tautų draugystę teprimins žaliuojantys ąžuolai Žalgirio pergalės parke, te stiprybę semia iš praeities jų gilios šaknys, o prie koplytstulpių padėtos tautinės puokštės tegul kaskart vis pražysta žiedais…

 

Dalia Poškienė

LŽS narė,

XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė