2012 06-29 – 07-01 d.d. karių veteranų asociacijos narių susitikimas Tauragės apskrityje

Sutinkamai su 2012 m. KVA patvirtintu renginių planu, š.m. 06 29 – 07 01 dienomis, KVA Tauragės apskrities skyrius organizavo pažintinę išvyką po Tauragės regioną, tikslu susipažinti su krašto istorija, aplankyti žymias apskrities vietas ir pagerbti žuvusius partizanus kritusius kovoje už Lietuvos laisvę.

        Birželio 29 d. 17,00 dalyviai susirinko Tauragėje prie pilies, kurioje yra įrengtas Tauragės krašto muziejus. Muziejaus direktorius Viktoras Kovšovas išsamiai  supažindino su Tauragės krašto istorija ir papasakojo apie šiomis dienomis atliekamus apskrityje darbus puoselėjant išdidžią regiono praeitį , siekiant įamžinti ir palikti visa tai ateities kartoms.

     Vėliau dalyviai nuvyko prie Kęstučio apygardos partizanų vado Kasparavičiaus žūties vietos.

Tylos minute pagerbėme didvyrius kovojusius už Lietuvos laisvę ir uždegėme žvakutes.

      Pailsėję ir pabendravę V. Guobio kaimo sodyboje sekančią dieną išvykome Tilžės (Sovetsko) link. Aplankėme už Tauragės esančią Konvencijos tarp Rusijos ir Vokietijos pasirašymo vietą.

       Pakeliui į Pagiegius užsukome į šalia Pagėgių buvusį Buchenvaldo koncentracijos stovyklos filialą „Oflager 53 „, kuriame per antrąjį pasaulinį karą buvo nužudyta daugiau kaip 10 000 karo belaisvių.

     Sekanti apsilankymo punktas buvo garsusis Rambyno kalnas. Kadangi buvo puikus oras nuo Rambyno kalno atsivėrė graži ir didinga panorama su Nemunu ir jo apylinkėmis. Išklausę pasakojimą apie garbingą šio Lietuvos kalno praeitį įsiamžinome ir pasukome pietų į svetingą Miško kavinę. Skaniai papietavę ir šiek tiek pailsėję nuvykome į Bitėnus. Aplankėme garsiąsias Bitėnų kapinaites, kur palaidoti Vydūnas, M. Jankus ir kiti Mažosios Lietuvos žymūs žmonės. Taip sutapo, kad ten susitikome Vydūno draugijos pirmininkę kartu su Vokietijos ambasados kancleriu ir pasidalinome mintimis apie rimtesnį šio krašto žymių žmonių įamžinimą.

      Pakeliui į M. Jankaus muziejų apžiūrėjome garsiąją „gandrų koloniją“, kur vienoje vietoje prie Nemuno pušyne yra 11 gandralizdžių. Reginys iš tikro puikus. Keisčiausia, kad daugelyje vietų viename medyje šalia vienas kito sukrauti lizdai kur  peri gandrai. Ir iš viso Tauragės apskrityje labai daug gandrų. M. Jankaus muziejuje apžiūrėjome įvairius eksponatus. Muziejaus darbuotojas supažindino su M. Jankaus veikla, žmogaus daug padariusio, kad lietuviška spauda, tuo sunkiu Lietuvai metu pasiektų paprastus žmones.

     Vėliau aplankėme „Raganų eglę“ unikalų gyvosios gamtos paminklą. Kur iš vieno kamieno yra išaugusios 17 storų aukštų eglių. Eglė iš tikro atrodo įspūdingai.

     Grįždami į kaimo sodybą nakvoti dar užsukome į Tauragės ekstremalių pojūčių parką, kur norintieji galėjo pasitikrinti savo fizinę ištvermę.

       Dieną užbaigėme nuostabia vakarone, kurią, kaip visada, paruošė karių veteranų žmonos, atsivežusios įvairių valgių iš daugelio Lietuvos regionų.

      Paskutinę išvykos dieną aptarėme mūsų Asociacijos darbinius reikalus ir sutarėme, kad vėl susitiksime rugsėjo mėnesį jau tradiciniu tapusiu Palangos seminaro metu.

Dėkojame savo bičiuliams kurie savo atvykimu ir dalyvavimu padėjo mums turiningai ir smagiai praleist savaitgalį.

 

 

Karių veteranų asociacijos

Tauragės skyriaus vadas