2010 06 05 Nemunaityje Alytaus raj., buvo pagerbti Dainavos apygardos partizanai

2010 06 05 Nemunaityje Alytaus raj., buvo pagerbti Dainavos apygardos partizanai. Dalyvavo garbingi svečiai - profesorius V. Lansbergis, kariuomenės vadas generolas Arvydas Pocius, KAM ministrė R. Juknevičienė, bažnyčois hierarchai, LKVA Alytaus apskrities skyriaus kariai mjr A. Karalukas, kpt. A. Barysas, vrš. P. Kancevičius, vyr. srž. J. Dagilius. Kadangi veteranai glaudžiai bendradarbiauja su LŠS A. Juozapsvičiaus šaulių 1-mąja rinktine, pažymint šį svarbų įvykį, buvo prisaikdinti jaunieji šauliukai iš Alytaus raj. mokyklų. LKVA Alytaus apskrities skyriaus nariai ruošia jauną pamainą. Lankosi, Alytaus apskrities mokyklose. Praveda viktorinas „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“. Jaunieji Lietuvos patriotai, dalyvaujant veteranams, Pociūnuose atliko šuolį su parašiutu. Tokia veteranų kasdienybė.

LKVA Alytaus apskrities skyriaus karys dim.vyr. srž J. Dagilius.