ŽALGIRIO PERGALĖS PARKAS ŠVENČIA VASARIO 16-ĄJĄ

 

Šiemet 2023 metais, kaip niekad Lietuvoje vyko daug renginių minint Vasario 16-ąją. Vasario 16-oji – Lietuvoje valstybinė šventė, skirta 1918-aisiais Lietuvos Tarybos narių pasirašytam Lietuvos nepriklausomybės nutarimui paminėti. Dokumentą pasirašė 20 Lietuvos Tarybos narių. Šią istorinę dieną – Vasario 16-ąją Lietuvos Respublikos Seimas įstatymiškai įteisino kaip šventinę dieną – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.

Lietuvai švenčiant valstybės atkūrimo 100-metį, 2018 metų rugsėjo 8 dieną, Žalgirio pergalės parke buvo įamžintas 1918 metų Lietuvos Nepriklauosmybės Akto Signatarų atminimas, pasodinant 1918 m. Vasario 16-osios Signatarų garbei Signatarų ąžuolų alėją pagal architekto Stanislovo Kalinkos suprojektuotą viziją.

Šią žvarboką, jau šiemet atrodančią kaip pavasarišką dieną, į parką rinkosi žmonės, tačiau šventė dar neprasidėjo, nes buvo laukiama atvykstančių pėsčiųjų žygio dalyvių, maršrutu Panevėžiukas-Žalgirio pergalės parkas (5,5 km.), kurį organizavo Panevėžiuko daugiafunkcinis centras. Tai Babtų gimnazijos įvairių klasių mokiniai, mokykla vykdanti pradinio ugdymo programą ar pradinio ir priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo programas. Panevėžiuko kaimo bendruomenė ne pirmus metus sieja ryšiai su Žalgirio pergalės parku, ne vienus metus dalyvaujančiais Žalgirio pergalės parko renginiuose. Ir šiemet, ši bendruomenė ne tik organizavo mokiniams pėsčiųjų žygį Panevežiukas-Žalgirio pergalės parkas, bet ir buvo šios šventės viena iš organizatorių.

              Tik apie 5 kilometrus skiria Panevėžiuką nuo Žalgirio pergalės parko, ir mokiniai neskubėdami juos pražygiavo per 1,5 valandos: sustodami, pasišnekučiuodami, iškėlę į viršų balionų jūrą. Atvykus nenuvargusiems, linksmiems mokiniams, prasidėjo Vasario 16 dienos paminėjimas. Čia centre, prie aukuro suplevėsavo Žalgirio pergalės parko, Lietuvos istorinė, tautinė, Panevėžiuko kaimo bendruomenės, Babtų seniūnijos ir kitos vėliavos.

Klubo pirmininkas Gintautas Tamulaitis visus pasveikino su Vasario 16-ąją, priminė jos prasmę ir reikšmę Lietuvai. Lietuvos Respublikos Kovo 11-osios Akto signataras Leonas Milčius, uždegė parko centrinėje dalyje aukurą, simbolizuojantį – LAISVĖS LIEPSNĄ.

Vykstant Rusijos invazijai į Ukrainą, aukure skaidriai deganti, į viršų kylanti liepsna-tai laisvės ir taikos šauksmas visam pasauliui. Šventinis aukuras uždegtas tik šiemet pirmą kartą, nes parke pastatytas tik pernai rudenį.

Kai mokiniams buvo išdalinti liktorėliai, visi šventės dalyviai patraukė link Signatarų ąžuolų alėjos, kur yra visiems 20-čiai Signatarų pasodinti ąžuolai, o prie jų pastatytos informacinės lentelės su Signataro vardu, pavarde, trumpa biografija lietuvių ir anglų kalbomis. Klubo pirmininkas pristatė kiekvieną signatarą, trumpai apibūdino jo veiklą, o mokiniai uždegė ir padėjo liktorėlį šalia ant žemės, o kiekvieno signataro informacinė lentelė buvo perjuosta tautine juostele. Prie Lietuvos prezidento Antano Smetonos ąžuolo signataras Leonas Milčius pats jau tradiciškai papuošė lentelę tautine juostele. Padėjus liktorėlius ir papuošus lenteles, kiekvieno signataro garbei klubo Valdybos narys Gediminas Barvainis dedikavo po Laisvės varpo dūžį.

Vėliau visi šventės dalyviai patraukė link karžygių stogastulpių. 1993 m. vasarą Babtuose buvo suorganizuota tautodailininkų medžio drožėjų darbinė-kūrybinė stovykla, kurios metu buvo išskobti du koplystulpiai ir 11 Lietuvos kariuomenės karvedžių, kurie vedė savo pulkus į Žalgirio mūšį. Prie kiekvieno karvedžio mokiniai padėjo uždegtą liktorėlį.

Vėliau šventės dalyviai patraukė prie Mindaugo kalvos – pagerbti pirmuosius Lietuvos valdovus: karalių Mindaugą, karalienę Mortą ir jų sūnų, Lietuvos Didyjį kunigaikštį Vaišvilką.

Sugrįžome į parko centrinę dalį prie liepsnojančio Laisvės aukuro užbaigiamoms kalboms. Čia dalyvius su švente pasveikino Kovo 11-osios Akto signataras Leonas Milčius, Kauno rajono savivaldybės tarybos narys Česlovas Paulauskas, Panevėžiuko kaimo bendruomenės tarybos narė ir Panevėžiuko seniūnaitijos Šiaurės seniūnaitė Diana Vaičiūnienė.

Pasidžiaugę švente Babtų seniūnas Gediminas Pupinis, Panevėžiuko kaimo bendruomenės narys Jonas Praškevičius, Babtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios klebonas – kun. teol. lic. Žilvinas Zinkevičius, išskubėjo į Babtų kultūros centre organizuojamą šventinį koncertą.

Šventės akcentus įamžino Aurimas Čepulis nuotraukose, taip pat ir bendrą nuotrauką prie Mindaugo kalvos.

Vien kalbomis sotūs nebūsi, todėl Panevėžiuko kaimo bendruomenė šventės dayvius čia vietoje išvirė ir pavaišino arbata ir skania sriuba. Vaišindamiesi arbata ir sriuba sustojome prie aukuro ir dainavome Lietuvos patriotines, iš praeities, partizanų dainas, kurias vedė skambindamas gitara klubo narys Kęstutis Binainis.

Išskirtinai dėkojame Babtų seniūnui Gediminui Pupiniui ne tik už pagalbą organizuojant šventes bet ir už bendrą parko tvarkos palaikymą. Dėkojame ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos ir Kauno rajono bendruomeninių organizacijų sąjungos pirmininkei Eglei Juozapavičienei už bendrą iniciatyvą.

 

Klubo „Žalgirio pergalės parkas“ valdyba 

ir Karių veteranų asociacija