Struktūra

 KARIŲ VETERANŲ ASOCIACIJOS STRUKTŪRA

 

Prezidentas

Revizorius

Sekretorius

Apskričių grupių vadai

                                                    Valdymo organai:

 

Asociacijos valdyba – Aukščiausias asociacijos organas. (pagal įstatus)

Asociacijos valdybą sudaro:

Prezidentas

Sekretorius

Apskričių grupių vadai

 

Prezidentas                         - ats. plk. ltn. Jonas Kliauza

Sekretorius                         - ats. viršila Juozas Papas

Vilniaus apskrities grupė    - ats. mjr. Albinas-Kazimieras Tamulaitis

Kauno apskrities grupė      - ats. vyr. ltn. Gintautas Tamulaitis

Alytaus apskrities grupė     - ats. vyr. srž. Jonas Dagilius

Tauragės apskrities grupė   - ats. vyr. ltn. Algimantas Baublys

Klaipėdos apskrities grupė - ats. srž. Algimantas-Juozas Liesis

 

Revizorius – ats. viršila Petras Kancevičius.