2022 metų veiklos planas

 

1. 2022 m. nuo sausio 1 d. iki gruodžio mėn. 31 d. Karių veteranų asociacijos narių dalyvavimas Lietuvos valstybinėse šventėse ir Krašto apsaugos ministerijos organizuojamuose bei kittų sukarintų bei visuomeninių organizacijų renginiuose.

 

2. 2022 m. birželio mėn. 17 -19 d. Pažintinė ekskursinė po Švenčionių, Švenčionėlių regioną. Partizananinės kovos istorinių partizanų žūties vietų lankymas, rikiuotė ir pagerbimas..

 

3. 2022 m. rugsėjo mėn. Susitikimas Palangos karininkų ramovėje.  

4. 2022 m. rugsėjo mėn.  Karių veteranų jubiliatų pagerbimas.

 

5. 2022 m. rugsėjo mėn. Karių veteranų asociacijos veiklos 2022 metų plano vykdymo aptarimas.

 

6. 2022 m. rugsėjo mėn. Karių veteranų veiklos plano 2023 metams aptarimas.

Pastaba:

Planas gali būti papildytas arba pakoreguotas.

 

2021 metų veiklos planas

 

1. 2021 m. nuo sausio 1 d. iki gruodžio mėn. 31 d. Karių veteranų asociacijos narių dalyvavimas Lietuvos valstybinėse šventėse ir Krašto apsaugos ministerijos organizuojamuose bei kittų sukarintų bei visuomeninių organizacijų renginiuose.

 

2. 2021 m. birželio mėn. Pažintinė ekskursinė po Žemaitijos regioninį parką. Klimų sodyba (II turas) priie Platelių ežero. Išplėstinė regiono istorinių vietų pažintis.

 

3. 2021 m. rugsėjo mėn. Susitikimas Palangos karininkų ramovėje. Svečiuose pas latvijos rezervo karius. 

4. 2021 m. rugsėjo mėn.  Karių veteranų jubiliatų pagerbimas.

 

5. 2021 m. rugsėjo mėn. Karių veteranų asociacijos veiklos 2021 metų plano vykdymo aptarimas.

 

6. 2020 m. rugsėjo mėn. Karių veteranų veiklos plano 2022 metams aptarimas.

Pastaba:

Planas gali būti papildytas arba pakoreguotas.

 

 

 

2020 metų veiklos planas

 

1. 2020 m. nuo sausio 1 d. iki gruodžio mėn. 31 d. Karių veteranų asociacijos narių dalyvavimas Lietuvos valstybinėse šventėse ir Krašto apsaugos ministerijos organizuojamuose bei kittų sukarintų bei visuomeninių organizacijų renginiuose.

 

2. 2020 m. birželio mėn. Pažintinė ekskursinė po Žemaitijos regioninį parką. Klimų sodyba (II turas) priie Platelių ežero. Išplėstinė regiono istorinių vietų pažintis.

 

3. 2020 m. rugsėjo mėn. Susitikimas Palangos karininkų ramovėje.  

4. 2020 m. rugsėjo mėn.  Karių veteranų jubiliatų pagerbimas.

 

5. 2020 m. rugsėjo mėn. Karių veteranų asociacijos veiklos 2020 metų plano vykdymo aptarimas.

 

6. 2020 m. rugsėjo mėn. Karių veteranų veiklos plano 2021 metams aptarimas.

 

Pastaba:

Planas gali būti papildytas arba pakoreguotas.

 

 

2019 metų veiklos planas

 

1. 2019 m. nuo sausio 1 d. iki gruodžio mėn. 31 d. Karių veteranų asociacijos narių dalyvavimas Lietuvos valstybinėse šventėse ir Krašto apsaugos ministerijos organizuojamuose bei kittų sukarintų bei visuomeninių organizacijų renginiuose.

 

2. 2019 m. birželio mėn. Pažintinė ekskursinė kelionė po Žemaitiją. Platelių regioninis parkas. Klimų sodyba. partizanų vietų lankymas.

 

3. 2019 m. rugsėjo mėn. Susitikimas Palangos karininkų ramovėje. išvyka į Latviją, Liepoją. Karo ir tarpukario istorijos muziejų lankymas. (kalėjimas, bažnyčios, tremties muziejus ir lankymasisi pas brolius latvius bebdražygius.  

4. 2019 m. rugsėjo mėn.  Karių veteranų jubiliatų pagerbimas.

 

5. 2019 m. rugsėjo mėn. Karių veteranų asociacijos veiklos 2019 metų plano vykdymo aptarimas.

 

6. 2019 m. rugsėjo mėn. Karių veteranų veiklos plano 2020 metams aptarimas.

 

Pastaba:

Planas gali būti papildytas arba pakoreguotas.

 

 

2018 metų veiklos planas

 

1. 2018 m. nuo sausio 1 d. iki gruodžio mėn. 31 d. Karių veteranų asociacijos narių dalyvavimas Lietuvos valstybinėse šventėse ir Krašto apsaugos ministerijos organizuojamuose bei kittų sukarintų bei visuomeninių organizacijų renginiuose.

 

2. 2018 m. birželio mėn. Pažintinė ekskursinė kelionė po Marijampolės apskrities kraštovaizdžio istorines apylinkes.

 

3. 2018 m. rugsėjo mėn. Susitikimas Palangos karininkų ramovėje.  

4. 2018 m. rugsėjo mėn.  Karių veteranų jubiliatų pagerbimas.

 

5. 2018 m. rugsėjo mėn. Karių veteranų asociacijos veiklos 2018 metų plano vykdymo aptarimas.

 

6. 2018 m. rugsėjo mėn. Karių veteranų veiklos plano 2019 metams aptarimas.

 

Pastaba:

Planas gali būti papildytas arba pakoreguotas.

 

 

 

2017 metų veiklos planas

 

1. 2017 m. nuo sausio 1 d. iki gruodžio mėn. 31 d. Karių veteranų asociacijos narių dalyvavimas Lietuvos valstybinėse šventėse ir Krašto apsaugos ministerijos organizuojamuose bei kittų sukarintų bei visuomeninių organizacijų renginiuose.

 

2. 2017 m. birželio mėn. Pažintinė 3-jų parų ekskursinė kelionė po Visagino kraštovaizdžio apylinkes.

 

3. 2017 m. rugsėjo mėn. Susitikimas Palangos karininkų ramovėje.  

4. 2017 m. rugsėjo mėn.  Karių veteranų jubiliatų pagerbimas. Naujų narių priėmimas.

 

5. 2017 m. rugsėjo mėn. Karių veteranų asociacijos veiklos 2017 metų plano vykdymo aptarimas.

 

6. 2017 m. rugsėjo mėn. Karių veteranų veiklos plano 2018 metams aptarimas.

 

Pastaba:

Planas gali būti papildytas arba pakoreguotas.

 

 

2016 m. veiklos planas

 

1. 2016 m. nuo sausio 1 d. iki gruodžio mėn. 31 d. Karių veteranų asociacijos narių dalyvavimas Lietuvos valstybinėse šventėse ir Krašto apsaugos ministerijos organizuojamuose bei kittų sukarintų bei visuomeninių organizacijų renginiuose.

 

2. 2016 m. birželio mėn. 17-19 d. - Pažintinė 3-jų parų ekskursinė kelionė po Dzūkijos regioną. - „Dzūkija 2016 “. „Partizanų ir kitų iškilių Lietuvos žmonių takais“.

 

3. 2016 m. rugsėjo mėn. 23 - 25 d. - Susitikimas Palangos karininkų ramovėje. Viešnagė į

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalioną.

 

4. 2016 m. rugsėjo mėn. 23 - 25  d. - Karių veteranų jubiliatų pagerbimas.

 

5. 2016 m. rugsėjo mėn. 23 - 25 d. - Karių veteranų asociacijos veiklos 2016 metų plano vykdymo aptarimas.

 

6. 2016 m. rugsėjo mėn. 23 - 25 d. Karių veteranų veiklos plano 2017 metams aptarimas.

 

Pastaba:

Planas gali būti papildytas arba pakoreguotas.

 

2015 m. veiklos planas

 

1. 2015 m. nuo sausio 1 d. iki gruodžio mėn. 31 d. Karių veteranų asociacijos narių dalyvavimas Lietuvos valstybinėse šventėse ir Krašto apsaugos ministerijos organizuojamuose renginiuose. 

 

 2. 2015 m. birželio mėn.  27-28 d.  -  Pažintinė 2-jų parų po Žemaitiją. “Žemaitija 2015 “

 

3. 2015 m. rugsėjo mėn. 25 - 27 d.  -  Seminaras Palangos karininkų ramovėje.

 

 4. 2015 m. rugsėjo mėn. 25 - 27  d.  -  Veteranų jubiliatų pagerbimas.

 

5. 2015 m. rugsėjo mėn. 25 - 27 d.  - Karių veteranų asociacijos veiklos plano  2016 metams aptarimas. 

 

Pastaba: Planas gali būti papildytas arba pakoreguotas.

 

 

2014 m. veiklos planas

 

1. 2014 m. nuo sausio 1 d. iki gruodžio mėn. 31 d. Karių veteranų asociacijos narių

 

dalyvavimas Lietuvos valstybinėse šventėse ir Krašto apsaugos ministerijos organizuojamuose renginiuose. 

 

2. 2014 m. birželio mėn.  27-29 d.  -  Pažintinė 3-jų parų po Vilnių ir Vilniaus apskritį išvyka.

 

3. 2014 m. rugsėjo mėn. 19-21 d.  -  Seminaras Palangos karininkų ramovėje.

 

4. 2014 m. rugsėjo mėn. 19-21 d.  -  Veteranų jubiliatų pagerbimas.

 

5. 2014 m. rugsėjo mėn. 19-21 d.  - Karių veteranų asociacijos veiklos plano tvirtinimas 2015 metams. 

 

Pastaba: Planas gali būti papildytas arba pakoreguotas.

 

2013 m. veiklos planas

1.  2013 06 – 07 mėn. Pažintinė 3-jų parų išvyka po Vilniaus apskritį.

2.  2013 09 20 – 22 Seminaras Palangos karininkų ramovėje.

3.  2013 09 20 – 22  Veteranų jubiliatų pagerbimas.

4.  2013 09 20 – 22 2013 m. Asociacijos veiklos aptarimas ir 2014 m. plano tvirtinimas.

5.  2013 01 – 12 mėn. Veteranų dalyvavimas valstybiniuose ir Krašto apsaugos ministerijos organizuotuose renginiuose.

Pastaba : Planas gali būti papildytas arba pakoreguotas.

 

 2012 metų veiklos planas

1.  2012 06-07 mėn. išvyka po Žemaitijos regioną.

2.  2012 09 21-23 d. seminaras Palangos karininkų ramovėje.

3.  2012 09 21 jubiliatų pagerbimas.

4.  2012 01 01 - 2012 12 31 dalyvavimas valstybiniuose ir Krašto apsaugos ministerijos organizuotuose renginiuose.

Reikalui esant vadovybė pasilieka teisę koreguoti veiklos planą.

 

2011 metų veiklos planas

1.  2011 06 17 - 19 Išvyka į Alytaus apskritį .

2.  2011 09 16 - 18 Seminaras Palangoje.

3.  2011 01 - 12 mėn. Dalyvavimas Valstybiniuose ir KAM renginiuose.

 Planas gali būti koreguojamas.

 

2010 metų veiklos planas

1.  2010 07 17-18 Asociacijos vėliavos šventinimas, Žalgirio Pergalės Parke, Cinkiškėse.

2.  2010 09 24-26 Seminaras Palangoje

3.  Karių veteranų jubiliejų minėjimas.

4.  Dalyvavimas KAM organizuojamuose renginiuose.