Apie asociaciją

Karių veteranų asociacija įkurta 2009 metų liepos 5 dieną  Vilniuje.

 

Karių veteranų asociacija tęsia Lietuvos kariuomenės veteranų draugijos, įkurtos 2005 m birželio mėnesį 4 dieną prie Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos, veiklą ir perėmė Draugijos simboliką, ženklą, veterano žiedą „Vytis“ ir tradicijas.

 

Karių Veteranų Asociacijos nariais gali būti Lietuvos respublikos piliečiai- Lietuvos kariuomenės atsargos ir dimisijos karininkai , liktiniai bei neetatiniai savanoriai ištarnavę Savanoriškoje Krašto Apsaugos Tarnyboje arba Krašto Apsaugos Savanorių Pajėgose ne mažiau  5 (penkis)  metus 1991 – 1998 m. laikotarpyje. Kariai pradėję tarnybą 1994 – 2000 m laikotarpyje ištarnavę ne mažiau 10 (dešimt) metų, o pradėję tarnybą po 2000-jų metų-ištarnavę ne mažiau 20 (dvidešimt) metų.

 

Rėmėjais gali būti Asociacijos narių šeimos nariai, kiti piliečiai bei juridiniai asmenys, pritariantys Asociacijos tikslams ir finansiškai remiantys jos veiklą.

 

Karių veteranų asociacijos tikslai yra apjungti karius veteranus į visuomeninę organizaciją.

 

Savo žiniomis ir gyvenimiška patirtimi prisidėti prie Lietuvos nepriklausomybės stiprinimo. Palaikyti ryšį su Lietuvos kariuomene ir jos vadovybe, Lietuvos ir užsienio valstybių visuomeninėmis organizacijomis. Domėtis karių veteranų sveikata, propaguoti sveiką gyvenimo būdą, dalyvauti pilietinės visuomenės kūrimo procese. Puoselėti Lietuvos kariuomenės istoriją ir tradicijas, organizuoti konferencijas, seminarus ir kitus renginius. Dalyvauti patiems ir paraginti kitus dalyvauti valstybinių švenčių ir Krašto apsaugos sistemos atmintinų datų minėjimo organizuotose renginiuose.